حدیث(نشریه زبان سرخ شماره9)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله):
بعد از من فتنه هایی خواهد بود و جماعتهایی رهبری فتنه ها را به عهده خواهند گرفت؛ اما در آخر فتنه ای خواهد بود که بر اثر آن عقل مردم دچار انحراف خواهد شد.

امام علی (علیه السلام):
عدالت را اجرا کن و از زورگویی و ستمگری بپرهیز زیرا زورگویی مردم را به ترک از وطن وا می دارد و ستم آنان را به قیام مسلحانه می کشاند./ 0 نظر / 16 بازدید