امام خامنه ای(نشریه زبان سرخ شماره3)

 

این ملت آرمانها، اهداف، ایده‌ها و آرزوهایى دارد که مى‌خواهد محقق کند؛ ملاحظه‌ى قدرت یا سلطه‌ى جهانى را هم نمى‌کند و مقصدش در درجه‌ى اول این است که اهداف بزرگ و بلند مدت کشور و ملت را تحقق بخشد. این اهداف به اعتبارى در کلمه‌ى دین و به اعتبار دیگرى در کلمات دین و آزادى و رفاه و امنیت و نظایر آن خلاصه مى‌شود.

امام خامنه ای

/ 0 نظر / 15 بازدید