# شعر(میرمهدی_اسدی)

عشق یعنی غیرت جِزغاله ها(نشریه زبان سرخ شماره 5)

رشد کرده قِیمت گوساله ها                             بَخس گشته حرمت آلاله ها عشق گشته مهره بی مسلکان                               قیمتی شد صحبت رجّاله ها کوی عیاران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید