# سیاسی

توســعه و سـازش ؛ دو رویکرد تکنوکرات ها در اداره مملکت(نشریه زبان سرخ شماره11)

در ادامه بررسیِ آراء و نظرات کاندیداهای تکنوکرات ریاست جمهوری به بررسیِ تطبیقیِ عقاید و مواضع آقای قالیباف نسبت به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید