ولایت بدون سانسور(نشریه زبان سرخ شماره3)

من مى‌خواهم غالب یا بیش از غالب بدنه‌ى دانشجویى کشور، مجموعه‌اى متعهد و داراى احساس مسؤولیت نسبت به آرمانهاى دانشجویى باشند. یکى از این آرمانها مسأله‌ى علم است؛ دومى عدالتخواهى است و آرمان سوم، آزاداندیشى و آزادیخواهى است.

اگر شما جوانان نگاه به قله‌هاى آرمانى را کنار بگذارید، برآیند غلطى به‌وجود خواهد آمد. برآیند آرمانگرایى شما و چالش مسؤولان با مصلحتها، برآیند معتدل و مطلوبى خواهد شد؛ اما اگر شما هم دنبال مصلحت‌گرایى رفتید و گرایش مصلحت‌اندیشانه - یعنى صددرصد با واقعیتها کنار آمدن - وارد محیط فکرى و روحى دانشجو و جوان شد، آن‌وقت همه چیز به‌هم مى‌ریزد و بعضى آرمانها از ریشه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان‌گرایى را رها کنند. توقع من از شما عزیزان این است که پایه‌هاى معرفتى خودتان را در همه‌ى زمینه‌ها عمیق و مستحکم کنید.

امام خامنه ای

/ 0 نظر / 17 بازدید