ولایت بدون سانسور(نشریه زبان سرخ شماره7)

ملت هوشیار باشد!
می خواهند نهضت را از طریق خودش منحرف کنند، می خواهند شما را سرگرم کنند به مسائل دیگری غیر از مسائل اساسی... این را من، مِن باب اتفاق نمی دانم. اهانت به بعضی احکام اسلامی و اهانت به من و شکایت متعدد از اموری که در کشور می گذرد مِن باب اتفاق نیست، نقشه است، توطئه است. نقشه برای اینکه شما را از راه مستقیمی که دارید، از این نهضتی که دارید، منحرف کنند و به امور دیگر غیر از این امر مهم منصرف کنند. ملت ملت ایران باید با هوشیاری این توطئه ها را خنثی کنند. در این روزها اجتماعاتی می شود، از طرق مختلفه می خواهند ایجاد نفاق کنند؛ ایجاد هیاهو کنند. ملت باید با کمال خونسردی این توطئه ها را و این شیطنت ها را خنثی کند. اگر شما سرگرم کارهای دیگر بشوید،  اگر راجع به مسائل جزئی، راجع به مسائل تفرقه افکن، توجه کنید از مسائل اصلی باز می مانید.
امام روح الله (ره)
ما همه‌ى مشکلات را به گردن آمریکا نمى‌اندازیم - مشکلات ما از خودمان است - منتها دشمن مى‌خواهد از این مشکلات حدّاکثر استفاده را بکند و پدر کشور و ملت را دربیاورد؛ این را هم نگوییم؟! ما نمى‌گوییم اگر تورّم هست، تقصیر آمریکاست؛ نه، اگر تورّم و کاهش قدرت خرید و کمبود اشتغال هست، چه کسى گفته تقصیر آمریکاست؟ این تقصیر خود ماست، تقصیر مسؤولان است؛ اما اگر اسم آمریکا را مى‌آوریم، مى‌خواهیم بگوییم گرگى کمین گرفته و پشت خم کرده تا به شما حمله کند؛ از این غافل نباشید. به مسؤولان مى‌گوییم ضعفها را برطرف کنید؛ به شما مى‌گوییم متوجّه این دشمن باشید تا به شما حمله نکند. وقتى دزدى کمین کرده است، وقتى حیوان وحشى‌اى در کمین انسان است، وقتى دشمن سلطه‌گرى در کمین یک ملت است، یکى از وظایف اساسى و مهم مسؤولان و رهبرى کشور این است که به مردم بگویند توجّه کنید؛ و نیز کارهایى که مى‌دانند جلوِ آسیب دشمن را مى‌گیرد، به مردم بگویند و از آنها بخواهند؛ والّا نخیر، ما مشکلات داخلى کشور را به گردن آمریکا نمى‌اندازیم.
امام خامنه ای


/ 0 نظر / 19 بازدید