ائتلاف غرب با آل زبیر(نشریه زبان سرخ شماره12)

عمروعاصان کشف عورت می کنند
آشنایان حفظ حرمت می کنند
اشعری ها فکر تسلیم و ذلیل
لاله ها احساس غربت می کنند
عده ای از رابطه دم می زنند
اهل سازش باز فرصت می کنند؟
آبرو هم قیمت نان می شود؟
زر پرستان مشق  سرعت می کنند
ائتلاف غرب با آل زبیر
گبه بافان فکر قدرت می کنند
در پی نام آمده اسفندیار
منحرف ها باز جرأت می کنند
آن طرف از نام حق نان می خورند
قلب مهدی غرق محنت می کنند
مردم ایران همه سرمایه اند
یا علی گویان چو غیرت می کنند
گاهِ نابودیِ دشمن می رسد
حوزه ها را غرق ثروت می کنند
میرمهدی اسدی

/ 1 نظر / 17 بازدید
....

بسیار زیبا بود. ممنونم