ولایت بدون سانسور(نشریه زبان سرخ شماره 5)

اولین ارزش در نظام ما از لحاظ عملی باید تامین عدالت اجتماعی باشددر یک نظام اجتماعی عدل از همه چیز بالاتر و با ارزش تر است

هیچ یک از مصالح گوناگون نه مصالح فردی و نه مصالح حکومتی و کشور اسلامی نمی تواند با عدالت معامله شود

ما اگر به دنبال عدالت اجتماعی نباشیم وجودمان پوچ و بیهوده است و جمهوری اسلامی معنی ندارد

امام خامنه ای

ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی هستند، به خوبی دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست، و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند. و آنهایی هم که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند آب در هاون می کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‏جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند.

و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم... ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد... و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد.                                              
امام روح الله

/ 0 نظر / 20 بازدید