ولایت بدون سانسور(نشریه زبان سرخ شماره11)

یکى از توطئه‌هاى دشمن در چند سال اخیر این بوده است که بتواند آدمهاى نامعتقد به آرمان اسلامى را در صفوف مسؤولان بالاى کشور نفوذ دهد؛ براى این‌که انسجام مدیران ارشد کشور به هم بخورد. این خطر بزرگى است. البته مدیران کشور هم مثل بقیه‌ى مردم در هر مسأله‌اى آراء و عقایدى دارند و عقاید آنها براى خودشان محترم است؛ ولى دو نکته وجود دارد: یکى این‌که اگر کسى در نظام جمهورى اسلامى در مسؤولیتى مشغول کار است، ولى آرمانهاى نظام جمهورى اسلامى را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسى تجسم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست براى او حرام شرعى است. آن‌جایى که صحبت از مسائل اساسى نظام اسلامى است، آن‌جایى که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایى که اصول قانون اساسى مورد نظر است، آن‌جایى که الزام به تبعیت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسؤول عقیده‌اى غیر از این دارد، مى‌تواند شهروند جمهورى اسلامى باشد - مانعى ندارد - اما نمى‌تواند مسؤول باشد؛ بخصوص در مسؤولیتهاى بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالى‌مقام قوه‌ى قضایى، درعین‌حال که مسؤولیت مهمى در نظام جمهورى اسلامى دارند، نمى‌توانند به آرمانهاى نظام جمهورى اسلامى و اصول قانون اساسى اعتقادى نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر مى‌گذارد
امام خامنه ای «مدظله العالی»

/ 0 نظر / 32 بازدید