ولایت بدون سانسور(نشریه زبان سرخ شماره6)

امام خامنه ای

یکی از راهها ی ایجاد وحدت است، اختلافات مضر است، هم اختلافات بین مسئولین مضر است هم بدتر از آن کشاندن اختلاف میان مردم مضر است. این را من به مسئولین، به روسای محترم هشدار می دهم، من از روسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می کنیم مسئولند، باید کمکشان کرد اما به آنها هشدار می دهم، مراقب باشند، نه اینکه این نامه نگاریها خیلی مهم باشد؛ نه صدتا نامه بنویسند، کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه ی جنجال و هیاهو و استفاده ی تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون های بیگانه نکنند، صدتا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد مهم اینست که همه ی ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ی ما بدانیم موقعیت حساسی داریم. 

 

 

همه می دانیم که کشور ما در حال جنگ و انقلاب، سختیها و مشکلاتی را تحمل کرده و کسی مدعی آن نیست که طبقات محروم و ضعیف و کم درآمد و خصوصا اقشار کارمند و اداری، در تنگنای مسائل اقتصادی نیستند، ولی آن چیزی که همه مردم ما فراتر از آن را فکر می کنند، مسئله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ایران ثابت کرده اند که تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت ...

امام روح ا...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید