خاکریز گمشده( نشریه زبان سرخ شماره 7)

خرمگس باشید نه مگس!

معاون رئیس جمهور روسیه در یک جلسه ی رسمی به من گفتند: حرفی که من می زنم نه در جایگاه مقام رسمی روسیه، بلکه نظر شخصی خود را می گویم و آن اینکه همه ی دنیا به مردم شما، به نظام شما با غبطه نگاه می کنند. ما حتی در جلساتی با آمریکا، فرانسه، انگلیس و ناتو داریم آنها هم که دشمن شما هستند، در جلسه به شما احترام می گذارند یعنی ته دلشان به شما احترام می گذارند. با اینکه می خواهند سر به تن شما نباشد. دید آنها این است که ایران رهبر و ملت شجاعی دارند و 30 سال است که مشغول تمدن سازی هستند. شرایط خوبی است. باید پرچم جمهوری اسلامی را بالا نگه دارید و لازمه ی آن مطالعه آثار شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی، روایت های الحیات و میزان الحکمه و سایر کتب است که باید در کنار دانشجو بودن به آن بپردازید. داد بزنید و نگذارید این پرچم پایین بیاید. تشکل دانشجویی باید خرمگس باشد نه مگس. پیله کنید و نگذارید مسولین آرام بنشینند. باید احساس کنند تحت نظارت بچه مسلمان های دانشگاهند.
اگر اشتباه اقتصادی، خیانت سیاسی، افراط و تفریط اتفاق افتاد. بیانیه بدهید و اعتراض خودرا اعلام کنید. میتینگ برگزار کنید. در سایت ها مصاحبه کنید. اجازه ندهید از طرف شما خاطرها جمع شوند. در همه شرایط امر به معروف و نهی از منکر، مثل نماز و روزه واجب شرعی است. البته باید شناخت درست از معروف و منکر داشت. امر و نهی هم یک عمل انقلابی است و روش خاص خود را دارد. آداب و اخلاق دارد. آداب شرعی، اخلاقی و قانونی انتقاد و اعتراض باید رعایت شود. اما باید ایستادگی کرد.
در داخل پرچم را بالا نگه دارید. جمع خودتان را رشد دهید. با تشکل های دانشجویی خارج کشوردر جهان اسلام مرتبط شوید. اگر ارتباط وجود دارد، تقویت کنید. گاهی حرف های شما بر روی تشکل های خارجی ده برابر تاثیر دارد. چشم آن ها به شماست .

حاج حسن رحیم پور

/ 0 نظر / 14 بازدید