دو سخن(نشریه زبان سرخ شماره6)

ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می کنیم و نتیجه ی مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشمداشتی، به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلما محصول صدور این تجربه ها، چیزی جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملتهای در بند نیست.

امام روح ا...

 

اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئلۀ مهمی است. همۀ ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند.

امام خامنه ای

/ 0 نظر / 18 بازدید