ولایت بدون سانسور(نشریه زبان سرخ شملره 9)

اگر احتمال بدهیم که به واسطۀ تبلیغات انتخاباتى ما اسلام و جمهورى اسلامى در خطر است، باید آنجور تبلیغاتى که خطرناک است، دست از آن برداریم، براى اینکه ضد اسلام است و گاهى با اسم اسلام یا با توهّم اسلامى بودن، یک امورى انجام مى‏گیرد که بر خلاف اسلام است. در مشروطه هم اینطور بود، یک دسته واقعاً به آنها آن قدر تزریق شده بود که اعتقاد کرده بودند که باید فلان جور را عمل کرد. به آنها تزریق کرده بودند، این سلطنت ‏طلبهاى آن وقت آن قدر تزریق کرده بودند که مردم استبداد را ترویج مى‏کردند.‏ یعنى یک دسته، یک دسته از اهل منبر هم همین طور‏ حالا هم همین طور است. ممکن است شیاطین در بین مردم بیفتند و آن قدر تزریق کنند که تکلیف شرعى معیّن کنند برایتان که باید ما مخالفت با فلان مقام، مخالفت با فلان امر بکنیم. بیدار باشید!
امام روح الله (ره)

امروز ملت ما در مقابل خود یک جبهه ى گسترده اى را ملاحظه می کند که با همه ى توان خود درصدد این استکه انقلاب اسلامى را از خاصیت و اثر ضد استکبارى بیندازد. همه بدا نند که امروز دشمنان نظام جمهورىاسلامى از برکندن این بنیان مستحکم، احساس عجز می کنند؛ سعى شان این است که به وسائل گوناگون، بهدستِ خودِ کسانى که تو این انقلاب بودند و هستند، از این محتوا ذره ذره بکنند . جمهورى اسلامى، اسمشجمهورى اسلامى باشد، اسمش نظام انقلابى باشد، اما از محتواى اسلام، از محتواى انقلاب در آن خبرى نباشد .
اسم چه ارزشى دارد؟ محتوا لازم است؛ محتوا مهم است. وظیفه ى من، وظیفه ى شما، این است که از محتواىانقلابى، از اصول با ارزشِ انقلاب دفاع کنیم و نگذاریم این مبانى با ارزش و این ارزشهاى والا نادیده گرفته بشود؛ این وظیفه ى ماست.
امام خامنه ای

/ 0 نظر / 26 بازدید