و هنوز پس از سی و اندی سال...(نشریه زبان سرخ شماره 6)

بیابد که گره از کار این جماعت باز کند!

البته این احتمال نیز وجود دارد که مجلس محترم در اقدامی دشمن کوب تمام کابینه دولت را استیضاح کند تا هم دلِ خودش خنک شود و هم خیال مردم راحت شود و هم این بانیان مشکلات اقتصادی و سردی هوا و سوانح جاده ای و سوراخ شدن لایه اُزون و گیر کردن چند خرس لا به لای درختان در آفریقا و قحطی سومالی و حمله فرانسه به مالی و ... خلاصه تمام مشکلات جهان از جمله بیچارگی محمد رضا را با این استیضاح های به هنگام حل نماید!

نمیدانم ولی ممکن است ائتلاف مقدسِ جناب استوانه و حضرت استاد عسگر اولادی و صدای آمریکا و بی بی سی و جِروزالم پُست و منافقین و سلطنت طلب ها در اقدامی هماهنگ و خدا پسندانه جنابان موسوی و کروبی را که مظلومانه در حصر خانگی بسر می برند را نجات دهند! تا آن ها مثل سوپرمَن بیایند و تمام سطل آشغال های کشور را به آتش بکشند تا هم تنور انتخابات گرم بشود و هم محمد رضا ...

و احتمال آخر شاید این باشد که محمد رضا و امثال او همان طور که سی و اندی سال صبر کرده اند سی و اندی سال دیگر هم نه به احترام این سیاسیون گاگول بلکه به احترام خون 250000 شهید کشورشان و به احترام پیر فقید جمارانشان و به احترام رهبر مظلوم اما مقتدرشان، خون دل بخورند و منتظر بمانند تا این سیاسیون گاگول مابین مَشنگ بازی های سیاسی شان به درد آن ها هم چاره ای بیندیشند ... 

/ 0 نظر / 16 بازدید